top of page

Renowacja głównych łożysk wirnika

 

W naszej firmie koncentrujemy się na renowacji stopniowo pękających łożysk głównych wirników.
 

Pękanie występuje z biegiem czasu zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz,

dlatego nawet obudowa bez zewnętrznych pęknięć może już być w procesie pękania.
 

Powstałe pęknięcia mogą być szkodliwe, ponieważ mają tendencję do zwiększania długości i głębokości - i tym samym zmniejszają przekrój poprzeczny nośnego materiału obudowy głównego łożyska wirnika.

Należy wyjść z założenia, że w miarę zmniejszania się powierzchni przekroju nośnego materiału z uwagi na pęknięcie, im większe pęknięcie, tym szybciej pęknięcie to będzie rosło.

 

Z naszej perspektywy, która opiera się na naszym wieloletnim doświadczeniu w badaniu i testowaniu sprawności technicznej turbin wiatrowych oraz obliczeń MES (metoda elementów skończonych), postępujące rozrywanie głównych łożysk wirnika często wymaga remontu, aby zagwarantować wytrzymałość instalacji wiatrowej poprzez cały przewidziany cykl eksploatacji i powyżej.

 

Jeśli zewnętrzne pęknięcia są już widoczne poprzez oryginalną farbę, zaleca się renowację.

 

Renowacja zmniejsza obciążenie obudowy i znacznie spowalnia lub zatrzymuje wzrost pęknięć.

 

Przyłożone siły są w naszym rozwiązaniu przenoszone na ramę podstawy dokładnie tam, gdzie zostały zaplanowane w konstrukcji przez producenta.

 

Chętnie doradzimy osobiście i przedstawimy nasze przedłożone w Niemieckim Urzędzie Patentowym rozwiązanie.

 

Nasza skuteczna, prosta i ekonomicznie bardzo skuteczna metoda renowacji z pewnością przekona Państwa oraz Państwa zespół.

Die Rotorhauptlagergarnitur

Das Rotorhauptlagergehäuse

Außenseite der neuralgischen Punkte (Pfeile)

Rotorhauptlagergehäuse mit Lagerabdeckung

Ohne Lagerabdeckung mit Rissanzeigen

Die Vollausbildung der Rissanzeigen

Anchor 1

Einspannung und Kraft in FEM

Visualisierte "Von Mises Spannung"

Vergrößerung der maximalen Bereiche

bottom of page